0613-32211025
32926442 - 32926441 - 32211025- 061

تجهیزات اندازه گیری

دسته : الکتریکال و الکترونیک (صنعتی )

تجهیزات اندازه گیری الکتریکی از قبیل مولتی متر ، ترمومتر ، ارت تستر LCR METER ،اسیلوسکوپ ، فانکشن ژنراتور و ...