0613-32211025
32926442 - 32926441 - 32211025- 061

کابل های فشار قوی و فشار ضعیف

دسته : الکتریکال و الکترونیک (صنعتی )

کابل های فشار قوی و فشار ضعیف ( افشان ، نیمه افشان ، آرموردار و ... ) کابل های مدار فرمان