0613-32211025
32926442 - 32926441 - 32211025- 061

شیلنگ و اتصالات

دسته : مکانیک و هیدرولیک (صنعتی )

انواع شیلنگ ( HOSE ) و اتصالات مربوط به شیلنگ ها ( HOSE FITTINGS ) در سایزها و مدل های مختلف