0613-32211025
32926442 - 32926441 - 32211025- 061

مش و توری

دسته : مکانیک و هیدرولیک (صنعتی )

انواع توری مش ( WIRE MESH ) در ابعاد و انواع مختلف