0613-32211025
32926442 - 32926441 - 32211025- 061

گریتینگ

دسته : مکانیک و هیدرولیک (صنعتی )

گریتینگ ( GRATING ) ، در ابعاد و انواع مختلف