0613-32211025
32926442 - 32926441 - 32211025- 061

هارد اکسترنال

دسته : تجهیزات کامپیوتری (IT )

هارد اکسترنال در حافظه های متفاوت و انواع برندها